Корпоративна култура

Team

Идея за талант

Ориентирани към хората, хората могат да използват най-добре своите таланти тук

Идея за качество

Стандартно първо, удовлетвореността на клиентите завинаги

Идея за развитие

Синергия на иновациите , Устойчиво развитие

Възпитаване на таланти с кариера, събиране на таланти с околната среда, мотивиране на таланти с механизми и осигуряване на таланти с политики;

Поставянето на правилните хора на правилните позиции, правилните хора да правят правилните неща; приемане на себе си като първото лице, отговорно за проблема, полагане на всички усилия за решаване на проблема и предоставяне на навременна обратна връзка за резултатите от проблема;

Стриктно спазване на индустриалните стандарти, стриктен контрол на производствения процес и експлоатационните спецификации;

Клиентите първо, приемайки удовлетвореността на клиентите като цел на преследването, разширявайки ефекта на марката на компанията; възприемане на иновациите като движеща сила за оцеляване чрез качество, търсене на печеливша от услуга;

organizational-structure