Хроника на събитията

events

2009

 Създадена компания и регистрирана марка HMB.

2010

Създаден отдел за външна търговия, HMB започна да ходи по целия свят.

2012

Годишната стойност на продукцията надхвърля 1,66 милиона щатски долара.

2014

Пълното покритие на HMB 350-HMB1950, степента на заетост на вътрешния пазар на HMB достигна ново високо ниво.

2015

Бяха одобрени индустрии с високи и нови технологии.

2017

Подписан нов агент на HMB в Полша, Австрия, Великобритания, Мексико, Франция, Катар.

2018

Завършен нов модел HMB2000, HMB2050 и HMB2150.

2019

Общата сума на продажбите в чужбина и вътрешността достигна 15 милиона щатски долара.

2020

Продуктите на HMB достигнаха повече от 80 магазина.